Предимства за НПО в обществена полза

  Ако искам да съм в помощ на обществото и осъществявам тази своя идея чрез организация с нестопанска цел, една от въможностите ми е тя да бъде учредена в обществена полза. Законът дава определени предимства за организациите в обществена полза.

Регистрация на НПО в обществена полза (Юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза)

  Освен НПО в частна полза, мога да регистрирам и такова в обществена полза (видове НПО). Процедурата по регистрацията отново е уредена по същия закон.

Регистрация на НПО в частна полза (Юридическо лице с нестопанска цел в частна полза)

  Имам идея за общественополезен проект, за който съм сигурен че ще спомогне развитието на обществото. Каква правно-организационна форма мога да използвам за правилната му реализация? Един от вариантите е да регистрирам юридическо лице с...

Как да избера най-удобната форма на моята Неправителствена организация?

  Неправителствените организации в Република България са уредени от законодателя в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и биват 3 вида: 1.    Сдружение в обществена полза.2.    Сдружение в частна полза.3.    Фондация (скоро: “Фондацията”).

Неправителствена организация. Какво е това и кому е нужно?

  Неправителствена организация (НПО) е създадено юридическо лице, което подлежи на специален законодателен режим, създава се с цел подпомагане на обществото или отделни групи в него за постигане на общи цели, които нямат стопански (търговски)...

Pravatami.bg на една годинка

Pravatami.bg празнува своята първа годинка Pravatami.bg е отворена и безплатна онлайн платформа, която предоставя полезна и практична правна информация относно редица житейски ситуации, с които всеки се сблъсква в своето ежедневие. (например:...