Експерти от цял свят ще търсят отговора на един от най-важните въпроси на нашия Голям общ дом – Как да спасим планетата?

  В сряда, 13 април, в София започва работа Седмият международен конгрес за енергийна ефективност & възобновяема енергия и Конференцията за управление на отпадъци и рециклиране “Save the Planet”. Интересът към двете събития е...

Международен форум и изложба за Югоизточна Европа (3-15 април, ИЕЦ, София)

Изявата е една от най-значимите в областта на зелената енергетика и отпадъците. Тя е отлична възможност за създаване на контакти, обмяна на опит и представяне на най-новите практики и решения в сектора.   ФОРУМЪТ • 96 професионални презентации...

Нарастващи възможности за соларния бизнес в България

  В най-близко бъдеще Балканите могат да се превърнат в един атрактивен регион за соларния бизнес. Първи соларен бизнес форум за Балканите “Соларни Балкани” ще се състои в София на 14-15 април 2011, София. Ориентираната основно към...

Потенциалът на строителните отпадъци

Интервю с д-р Ч. Тайлър, директор, Resource Efficiency Pathway, Великобритания, която ще представи на Международната конференция и изложба “Управление на отпадъци и рециклиране” концепцията си за потенциала на строителните отпадъци.

Добивът на енергия от слънцето е 10 пъти по-ефективен от ядрената енергетика

Използвайки оригинален метод за сравнение между слънчевата и ядрената енергетика, Ken Zweibel доказва предимството на първата. Той прави анализ колко грама материал са нужни за генериране на един киловатчас електроенергия при двете технологии –...

Отпадъците – зеленият енергиен ресурс

  Отпадъците дълго време бяха един подценяван ресурс. На дневен ред вече стои въпросът не как да се отървем от тях, а как да оползотворим високите им материални и енергийни стойности.   “Енергията от отпадъци” ще e специалният акцент на...