Българска асоциация за управление на хора

Браншова организация

Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на човешките ресурси и да издигне статута на професията. Асоциацията е създадена през м. юли 2000 г. и понастоящем има над 750 индивидуални и корпоративни члена. БАУРЧР е член на Европейската Асоциация за управление на персонала (EAPM) и на Световната федерация на асоциациите за управление на човешки ресурси (WFPMA).

Вижте повече на: https://www.bapm.space/w/bg/