Българска асоциация на ПР агенциите

Браншова организация

Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА) е създадена през 2001 г. като независима и доброволна организация с нестопанска цел да подпомага и утвърждава ПР-а като дейност в полза на развитието на съвременното общество. БАПРА е гласът на българския ПР бизнес, като обединява 20 авторитетни агенции. Всички членуващи компании приемат Етичния кодекс на ПР специалиста в България.

Вижте повече на: https://bapra.bg/