Софийска търговско-промишлена камара

Браншова организация

Софийската търговско-промишлена камара е учредена на 16.02.2005 г. С нейното учредяване се възобнови дейността на Софийската камара, която е създадена 1895 г и е прекратена 1948 г. Председател на камарата е Георги Чернев.

Членовете на камарата днес са над 100 и сред тях са представители на най-големите фирми в България, което по обороти прави Софийска камара не само най-старата, но и най-голямата организация на бизнеса в България. Основната мисия на камарата е да защитава интересите на своите членове. Една от задачите на камарата е да се приеме отново закон за камарите в България.

Вижте повече на: https://bg.wikipedia.org/wiki/