Виа Експо

Браншова организация

Виа Експо е организатор на международни конференции и изложби с екологична насоченост. Събитията допринасят за навлизането на нови чуждестранни технологии на регионалния пазар и усвояването на добри практики. Основна цел на фирмата е да съдейства на участниците за осъществяването на контакти с желаната целева аудитория, както и да представят своите продукти и услуги по най-добрия и ефективен начин. Виа Експо предлага изграждане и обзавеждане на щандове по индивидуални проекти.

Събития

Конгрес и изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, “Save the Planet” – конференция и изложба за управление на отпадъци и рециклиране, Bio & Eco Expo – био и екохрани, продукти и услуги.

Партьори

Сред партньорите на Виа Експо са: Министерство на околната среда и водите, Българската ветроенергийна асоциация, Българската фотоволтаична асоциация, Асоциацията на производителите на екологична енергия, Изпълнителна агенция по енергийна ефективност, Българска асоциация по рециклиране, Австрийската енергийна агенция, Европейската асоциация на фотоволтаичната индустрия (EPIA), Европейска федерация на соларната термична индустрия (ESTIF), Партньорството за възобновяема енергия и енергийна ефективност (REEEP) и др.

Виа Експо работи активно с редица авторитетни чуждестранни и български медии.

За повече информация моля посетете: www.viaexpo.com