Практики

Добрината като фирмена политика

Или как компании ангажират служителите си в доброволчески каузи   Големите корпорации в световен мащаб вече виждат положителния ефект от внедряване на инициативи със социално значим характер. Броят на фирмите, които разработват социални...

„Приказка за Новата Земя“ – вълшебно приключение, започващо далеч отвъд сцената…или синтеза на методи, за реализиране на образованието на новото време

„Участието ми в проекта „Талантът обича всяко дете“, е уникална възможност за мен, стъпка, която ми помага  да се развивам  и да вървя към това, в което искам да бъда. Всичко, което правим във „Фондацията“ ни дава възможност да творим заедно в...

Нестле отвори първата в света фабрика изцяло независеща от външни водоизточници

Новата фабрика на Nestle в Мексико е снабдена с технология, позволяваща да добива вода в процеса преработка на мляко. По този начин най-голямата хранителна компания в света става и първата развила напълно автономно от водоизточници производство,...

Що е то процентен механизъм?

Процентният механизъм е специална форма на непряка подкрепа от страна на държавата. Благодарение на него физически лица, а в някои държави и компании, имат правото да изберат неправителствена организация, която да получи определен процент (1 или...

Фортън подкрепя дейността на SOS Детски селища България

С цел подпомагане благородната кауза на SOS Детски селища България, Фортън, консултантска компания за недвижими имоти, изготви безвъзмездно доклад за пазарна оценка на жилищен имот. Предстои изготвянето и на стратегически доклад за реализация на...

Норвежкият принос за българските НПО

Когато стане дума за европейско финансиране, най-често първата мисъл е свързана с програмите на Европейския съюз (ЕС), насочени към многобройни и различни организации и институции. Възможностите за безвъзмездна помощ за третия сектор у нас не се...

Публични фондове – инструмент за финансиране на НПО

  Какво представляват фондовете? Фондовете са независим (от останалите държавните структури) механизъм за финансиране на граждански организации, който се създава и финансира основно от държавата. В страните от Централна и Източна Европа подобни...

Пример за управление: Българо-Швейцарската програма за сътрудничество

Какво ли може да е това, което Швейцария дава на България? Една на пръв поглед  далечна страна в Западна Европа, която дори не е част от Европейския съюз. Макар и  известна най-вече с алпийския шоколад и стабилната банкова система, Швейцария се...

“СТАНИ БОГАТ“ за граждански организации

40 000 регистрирани граждански организации, над 56 000 доброволци, повече от 200 социални услуги. Това е само част от разбирането за граждански сектор у нас. За да проверим знанията ви по въпроса, ви каним да участвате в нашето издание на „Стани...

Как държавата подкрепя гражданските организации? – преглед на съществуващи практики

След падането на Берлинската стена, в Централна и Източна Европа започна бурно развитие на гражданското общество. За кратко време се появиха множество неправителствени организации, които започнаха да развиват идеи и да изпълняват проекти....

Предимства за НПО в обществена полза

  Ако искам да съм в помощ на обществото и осъществявам тази своя идея чрез организация с нестопанска цел, една от въможностите ми е тя да бъде учредена в обществена полза. Законът дава определени предимства за организациите в обществена полза.

Регистрация на НПО в обществена полза (Юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза)

  Освен НПО в частна полза, мога да регистрирам и такова в обществена полза (видове НПО). Процедурата по регистрацията отново е уредена по същия закон.