Човешки капитал и Условия на труд

Добрината като фирмена политика

Или как компании ангажират служителите си в доброволчески каузи   Големите корпорации в световен мащаб вече виждат положителния ефект от внедряване на инициативи със социално значим характер. Броят на фирмите, които разработват социални...

Значението на работната атмосфера

  Излишно е въобще да ви убеждаваме колко важна е работната среда за всеки един от нас. Тя може да е силен стимулатор за ползотворна и креативна работа. В същото време обаче може да действа и изключително демотивиращо за служителите.

Стажовете – социална значимост и бизнес ползи

  Все по-острото търсене на нови таланти, навярно в съчетание с изгряващата звезда на чувството за корпоративна социална отговорност, през последните години подтикнаха много от авторитетните фирми в ИКТ бранша (Информационни и комуникационни...

5 начина, по които АТ&Т стимулира служителите си да направят промяна

„Направи едно нещо” е покана за служителите да помислят за тяхните ежедневни действия и да изберат едно, което могат да променят. Да го променят, така че да има позитивно въздействие върху тях самите, тяхната общност или компания. Тази покана има...

Служителите в зелени компании са по-продуктивни

Много хора си мислят, че когато дадена компания започне да развива екологични практики това ще се отрази негативно на производството. Ново изследване показва точно обратното. Служители на компании, които развиват екологични практики са с 16 %...