Практики

Регистрация на НПО в частна полза (Юридическо лице с нестопанска цел в частна полза)

  Имам идея за общественополезен проект, за който съм сигурен че ще спомогне развитието на обществото. Каква правно-организационна форма мога да използвам за правилната му реализация? Един от вариантите е да регистрирам юридическо лице с...

Как да избера най-удобната форма на моята Неправителствена организация?

  Неправителствените организации в Република България са уредени от законодателя в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и биват 3 вида: 1.    Сдружение в обществена полза.2.    Сдружение в частна полза.3.    Фондация (скоро: “Фондацията”).

Неправителствена организация. Какво е това и кому е нужно?

  Неправителствена организация (НПО) е създадено юридическо лице, което подлежи на специален законодателен режим, създава се с цел подпомагане на обществото или отделни групи в него за постигане на общи цели, които нямат стопански (търговски)...

ЧЕЗ инвестира 66,8 милиона лева в Западна България за първите 9 месеца на 2013г.

За девет години на българския пазар компанията е вложила над 685,6 млн. лева за подобряване на доставките и на обслужването на клиентите ЧЕЗ е инвестирала 66,8 милиона лева в електроразпределителната мрежа на Западна България през първите девет...

„Кариера в България. Защо не?“ – статистика, тенденции, нагласи за професионалното и лично развитие в България

Форумът „Кариера в България. Защо не?“ за шеста поредна година събра българи с образование и/или опит в чужбина, компании, неправителствени организации, медии и специални гости. Събитието се състоя на 12 септември 2013 г. в Интер Експо Център,...

Мтел набира средства в подкрепа на децата в приемни семейства

На номер 17 777 всеки може да подкрепи каузата, като изпрати SMS с текст DMS DETE Мащабна фондонабираща кампания за децата в приемни семейства в България провеждат от Национална мрежа за децата. Кампанията е част от второто издание на проекта...

IKEA с проект за ранно детско развитие

  На 24.09.2013г. в детско-юношеския отдел на Столична библиотека официално отвори врати обновената стая за ранно детско развитие, предназначена за деца от 0 до 5 години. Ремонтът и обзавеждането са осъществени с подкрепата на ИКЕА.

Най-зелените университети в Америка

“Най-мощният възобновяем източник на енергия, който тези кампуси генерират, е прясно образованите млади хора,” пише Сиера. “Също и това, че колежът насажда еко-грамотност, преподава на младежите за опазването на нашата планета и...

Библиотека на играчките

“Библиотека на играчките” е дългогодишен проект на Фондация за децата в риск по света (Worldwide Orphan’s Foundation (WWO) Чрез универсалната концепция на играта, WWO има за цел да предостави на всички деца в риск в България, за които...

Samsung направи принтер от картон

Южнокорейският технологичен гигант Samsung представи три концептуални модела принтери – Origami, Clip и Mate. Основната цел при разработката на прототипите е постигане на по-ниска цена и по-приятелско отношение към природата.

Билборд произвежда вода…от въздуха

Обикновенно университетите привличат нови студенти чрез традиционни рекламни кампании или представяне на успешно реализирали се студенти. UTEC (Университета по Инженерство и Технологии в Лима, Перу) решава да представи едно интелигентно инженерно...

Връзката наука-бизнес-образование

  Изграждане на устойчива връзка образование-наука-бизнес е основата за развитие на икономика, базирана на знанието. Икономика на знанието е понятие, което обхваща напредъка в науката и технологиите и въздействието, което те оказват върху...