Полезно

Що е то процентен механизъм?

Процентният механизъм е специална форма на непряка подкрепа от страна на държавата. Благодарение на него физически лица, а в някои държави и компании, имат правото да изберат неправителствена организация, която да получи определен процент (1 или...

Норвежкият принос за българските НПО

Когато стане дума за европейско финансиране, най-често първата мисъл е свързана с програмите на Европейския съюз (ЕС), насочени към многобройни и различни организации и институции. Възможностите за безвъзмездна помощ за третия сектор у нас не се...

Публични фондове – инструмент за финансиране на НПО

  Какво представляват фондовете? Фондовете са независим (от останалите държавните структури) механизъм за финансиране на граждански организации, който се създава и финансира основно от държавата. В страните от Централна и Източна Европа подобни...

Пример за управление: Българо-Швейцарската програма за сътрудничество

Какво ли може да е това, което Швейцария дава на България? Една на пръв поглед  далечна страна в Западна Европа, която дори не е част от Европейския съюз. Макар и  известна най-вече с алпийския шоколад и стабилната банкова система, Швейцария се...

“СТАНИ БОГАТ“ за граждански организации

40 000 регистрирани граждански организации, над 56 000 доброволци, повече от 200 социални услуги. Това е само част от разбирането за граждански сектор у нас. За да проверим знанията ви по въпроса, ви каним да участвате в нашето издание на „Стани...

Как държавата подкрепя гражданските организации? – преглед на съществуващи практики

След падането на Берлинската стена, в Централна и Източна Европа започна бурно развитие на гражданското общество. За кратко време се появиха множество неправителствени организации, които започнаха да развиват идеи и да изпълняват проекти....

Предимства за НПО в обществена полза

  Ако искам да съм в помощ на обществото и осъществявам тази своя идея чрез организация с нестопанска цел, една от въможностите ми е тя да бъде учредена в обществена полза. Законът дава определени предимства за организациите в обществена полза.

Регистрация на НПО в обществена полза (Юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза)

  Освен НПО в частна полза, мога да регистрирам и такова в обществена полза (видове НПО). Процедурата по регистрацията отново е уредена по същия закон.

Регистрация на НПО в частна полза (Юридическо лице с нестопанска цел в частна полза)

  Имам идея за общественополезен проект, за който съм сигурен че ще спомогне развитието на обществото. Каква правно-организационна форма мога да използвам за правилната му реализация? Един от вариантите е да регистрирам юридическо лице с...

Как да избера най-удобната форма на моята Неправителствена организация?

  Неправителствените организации в Република България са уредени от законодателя в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и биват 3 вида: 1.    Сдружение в обществена полза.2.    Сдружение в частна полза.3.    Фондация (скоро: “Фондацията”).

Неправителствена организация. Какво е това и кому е нужно?

  Неправителствена организация (НПО) е създадено юридическо лице, което подлежи на специален законодателен режим, създава се с цел подпомагане на обществото или отделни групи в него за постигане на общи цели, които нямат стопански (търговски)...