Браншови и Професионални Организации

БАУХ

Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена, за да подпомага и развива професионалистите в областта на управлението на човешките ресурси и да издигне статута на...

БАПРА

Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА) е създадена през 2001 г. като независима и доброволна организация с нестопанска цел да подпомага и утвърждава ПР-а като дейност в полза на развитието на съвременното общество. БАПРА е гласът на...

Global Compact

Глобалният договор на ООН стартира в България през януари 2003г. под егидата на президента Първанов. Инициативата обединява на доброволен принцип широк кръг компании и организации, приели принципите на отговорното корпоративно гражданство....

Търговско-промишлена палата – Добрич

Търговско-промишлена палата – Добрич е създадена през 1990 година като неправителствена организация, изградена на принципите на доброволност, автономност и самофинансиране. В момента имаме около 200 члена, както частни, така и държавни фирми...

Via Expo

Виа Експо е организатор на международни конференции и изложби с екологична насоченост. Събитията допринасят за навлизането на нови чуждестранни технологии на регионалния пазар и усвояването на добри практики. Основна цел на фирмата е да...

LOGO

CEO Club Bulgaria

CEO CLUB BULGARIA е неформална нетуъркинг група на активни бизнес лидери работещи във и с България. Целта на клуба е да създаде правилната и ефективна среда от хора, които взимат решения за правене на бизнес в България и споделят съвременни...

Софийска търговско-промишлена камара

Софийската търговско-промишлена камара е учредена на 16.02.2005 г. С нейното учредяване се възобнови дейността на Софийската камара, която е създадена 1895 г и е прекратена 1948 г. Председател на камарата е Георги Чернев. Членовете на...