Други проекти

Проект “Младите могат”

„Младите могат“ е първият по рода си дигитален кариерен форум в България, част от онлайн платформата за млади професионалисти – www.jobio.me . Проектът дава възможност на кандидатите за работа да докажат своите умения чрез включва в зададени от...

Кампания “Супер Утре” – утрешният ден е супер!

“СуперУтре” е кампания, с която група ентусиасти с обща кауза искат да направят стъпка към осъществяването на една мечта: “Искаме да обединим все повече хора около нас да виждат все повече от това, което се случва около нас, да видим повече...

Талантът обича всяко дете

Академия Юнити и фондация „За Нашите Деца“ стартират съвместен проект „Талантът обича всяко дете“, който ще даде възможност на уязвими деца в затруднено положение да открият твореца в себе си и да развиват своите комуникативни умения. Проектът...

“Breadbuilding – иновация в тиймбилдинг и коучинг обучения като CSR стратегия”

Бред-билдинг (Breadbuilding) е иновативна услуга, която е част от проектите на Мрежа Хлебни Къщи в сферата на корпоративните обучения по меки умения, коучинг, лидерство, екипност и делегиране. Обучението е базирано на преминаване през фазите на...

Проект “Гордея се с труда на моите родители”

Проектът “Гордея се с труда на моите родители” запознава децата на възраст от 6 до 14 години с професиите на техните родители.   Проектът е на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. В пилотното издание се включват 12...

Европейска инициатива: „Do the right mix”

Кампанията „Do the right mix – Придвижвай се разумно” Европейската инициатива „Do the right mix” е тригодишна кампания за устойчива градска мобилност на Европейската комисия, която води началото си от юни 2012 година. Целта й е да...

Проект „Лаборатория по предизвикателства”

Проектът беше представен на 04.06.2013г. Одобрен е от студенти и председатели на студентските съвети, Министъра на образованието и науката – проф. д-р Анелия Клисарова и представители на фирми и организации. Крайният срок за регистрация за...

Театър на Улицата

  Сдружение Трансформатори и ЧЕЗ България обявяват отворена покана за участници в акция по изрисуване на 51 ревизионни електро-табла по протежението на улица „Г. С. Раковски” в гр.София. Инициатива се извършва със съдействието на Столична Община....

Проект “Информирани и здрави”

  Проект BG051PO001-5.3.01 „Информирани и здрави” се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, област на интервенция 5.3....

Проект „Изследване на пренебрегнатите теми в медиите”

  Изследователски екип, ръководен от д-р Иво Инджов инициира провеждането на изследване на подценените теми и в български медии. Изследването е в рамките на пилотен проект, подкрепен от Фондация за свободата „Фридрих Науман” в България и...

Уникален проект подкрепя децата в риск от изоставяне

  Проект за социална реклама „Българска Мадона” в подкрепа на деца в риск от изоставянеSOS Детски селища България (www.sosbg.org), съвместно с „Проджекта” ООД (www.projecta.bg), стартират уникален за нашата страна проект в подкрепа на децата в...

Станете част от TEDxSofia

Какво е TEDxSofia? 3 декември 2011 – денят, в който TEDxSofia ще събере вдъхновящи хора от цяла България!Невероятни презентатори – нека видим на живо какво се случва, когато дадем думата на иновативните и прогресивни българи!