Проучвания

“Изследване на потребностите от провеждане на социален одит и прилагане на стандарти за социална и екологична отговорност в Република България”

  В отклик на молбата доц. Мирослава Пейчева, CSR Bulgaria се отзовава и публикува анкетата към проект “Изследване на потребностите от провеждане на социален одит и прилагане на стандарти за социална и екологична отговорност в Република...

Какво е устойчиво консуматорство?

„Устойчиво консуматорство” е темата на изследването, което Cleantech Bulgaria представи в края на месец септември. В контекста на стремежа към устойчиво развитие, темата за устойчивото консуматорство обръща внимание на глобалното...

Дисертация на тема “Корпоративната социална отговорност, упражнявана от филиали на Европейски фирми в България”

  Представяме ви дипломна работа в областта на КСО, написана от Димитър Величков. Целта на дипломната работа е да разгледа проблема с Корпоративната Социална Отговорност (КСО), упражнявана от филиали на Европейски фирми в България. Темата има за...

Добри практики в Управлението на работното представяне и ангажираността

Според Towers Watson 88% е процентът на Напълно ангажираните сътрудници, които вярват че могат да повлияят позитивно на качеството на продуктите и услугите на компанията. 38% е процента на Неангажираните сътрудници, които вярват същото....

Нов доклад за “Измерване на споделена стойност”

Как да отключите такава стойност чрез свързването на социалните и бизнес резултати?   Как компаниите измерват ефективността от стратегията си за споделена стойност? Какви похвати и инструменти са нужни за да отключите създаването на нова...

Даренията и дарителите за 2009г. и 2010г. по данни от НАП

  Български дарителски форум прави ежегоден преглед  на данните от Националната агенция по приходите за дарителите, използвали данъчни облекчения по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ. Можете да видите сравнителния преглед за 2009 и 2010 година – обеми,...

Eнергийната стратегия на България до 2020 г.

  Енергийната стратегия е основополагащ документ на националната енергийна политика, която се одобрява от Министерския съвет и Народното събрание на Република България. Настоящият проект на Енергийна стратегия до 2020г. отразява политическата...

Насърчаване на устойчивото градско развитие в Европа- постижения и възможности

Насърчаването на устойчивото градско развитие е ключов елемент от европейската политика за сближаване която се стреми да използва целия икономически потенциал на Европа. Брошурата прави преглед на постигнатото до този момент. Отразява ключовите...

Принципите на глобалния договор в действие: Добрите практики на българските компании

Изготвено от Българската мрежа на Глобалния договор, 2008 и Програма на ООН за развитие   Документът представя добри практики и инициативи на българските компании и организации в прилагането на 10-те принципа на Глобалния договор.   Прочети...

Reporting on Corporate Social Responsibility (CSR) by the Forty Largest Listed Companies In Bulgaria

  CSR in Bulgaria  (Introduction) In the recent years, the interest towards Corporate Social Responsibility issues in Bulgaria increased considerably. As a part of the so-called New Europe, the state and the Bulgarian business in particular,...

Корпоративна социална отговорност в България – нови предизвикателства 2007

  В края на 2006 г. Програмата на ООН за развитие (ПРООН) с подкрепата на Европейската комисия даде старт на регионален проект, насочен към ускорено развитие на социалната отговорност на бизнеса (Корпоративната социална отговорност) в нови...

Наръчник за добрите практики в областта на КСО

  Наръчник на добрите практики в областта на корпоративното управление, развитие на корпоративната социална отговорност, осигуряване на прозрачност в дейността на компаниите и защита на правата на акционерите Целия текст можете да...