Проучвания

Националния Кодекс за корпоративно управление

  На 09.10.2007 г. в гр. София беше официално представен Националния Кодекс за корпоративно управление. Кодексът е съобразен с действащата нормативна уредба, без да я преповтаря, отчетени са досегашните утвърдени български практики и международно...

Глобалният договор на ООН – социални и отговорни във време на криза

Глобалният договор: Оповестяване на инициативата – 2000 г. от Генералния секретар на ООН Кофи Анан; Основания: глобализацията създава несправедливо разпределение на блага и печалби; бизнесът трябва да бъде по-отговорен как влияе върху...

Корпоративната социална отговорност в българския контекст

Базово проучване на инициативата Глобален договор на ООН и  Фондация „Помощ за благотворителността в България“ Септември–Октомври 2006 г. Базовото проучване на разбирането и практиките на корпоративната социална отговорност в България бе...