Електрохолд

Корпоративен партньор

0 20

This is the heading​

0 20

This is the heading​

0 20

This is the heading​

0 20

This is the heading​

За Електрохолд България

ЧЕЗ Груп започва дейността си в България в края на 2004 година след придобиването на мажоритарните дялове (67%) от три електроразпределителни дружества в Западна България – Електроразпределение Столично , Електроразпределение София област и Електроразпределение Плевен. През октомври 2006 г. компанията разшири присъствието си и в сферата на производството на електроенергия, като закупи 100% от капитала на „ТЕЦ Варна“ ЕАД. Структурата на ЧЕЗ Груп в България в момента включва електроразпределителното дружество „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, компанията снабдител “ЧЕЗ Електро България“ АД, която притежава лицензии за обществено снабдяване с електроенергия, за търговия и за доставчик от последна инстанция, лицензираният търговец на електроенергия „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД и „ТЕЦ Варна“ ЕАД. Дейността на всички дружества от Групата в страната се управлява и координира от „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Компаниите от Групата на ЧЕЗ осигуряват заетост на близо 3 800 българи. Ръководството на ЧЕЗ съзнава, че хората са най-ценният капитал и лицето на фирмата пред клиентите и обществеността. Затова непрекъснато инвестира в повишаване на тяхната квалификация и подобряване условията на труд. Ръководството вярва, че повишаването на компетенциите на служителите и тяхната мотивация, са най-сигурното средство за постигане на стратегическата цел на дружествата в България – непрекъснато да подобряват обслужването на клиентите. През 2011 г. ЧЕЗ получи признание за усилията си в областта на управлението на персонала – наградата на Българския форум на бизнес лидерите за „Инвеститор в човешкия капитал”.
Компаниите от групата на ЧЕЗ в България са изготвили и прилагат дългосрочна стратегия за корпоративна социална отговорност. Създаден бе проект „Инвестираме в България” за подкрепа на регионите, в които оперира Групата. Сред основните приоритети на проекта са активните мерки в областта на енергийната ефективност, инвестиция в бъдещето на младите таланти, подобряване на градската и грижата за околната среда.

Енергийна ефективност

  • Като част от своята политика за енергийна ефективност, ЧЕЗ изпълни проект „Енергиен мениджмънт в общините“, както и проект „ Обучение по енергийна ефективност на служители от Столична община“. Основната цел на проектите е насърчаване на устойчивото енергийно планиране в общините чрез повишаване на административния капацитет на техни служители. Общинските служители преминаха курс по „Общинско енергийно планиране и управление“ и придобиха умения да подготвят и реализират проекти за повишаване на енергийната ефективност. Като резултат от проведения обучителен курс, участниците разработиха Общински енергийни програми за периода 2012 – 2015 г., които бяха оценени от външни експерти по енергийна ефективност – представители на държавни и ключови местни организации. На следващ етап те могат да се гласуват от съответните общини и да се изпълняват на практика.
  • През 2012 г. ЧЕЗ издаде „Енергиен спестовник“ – книжка, която съдържа интересни данни за това как се ползва електроенергията в едно домакинство и предлага практически решения и съвети за намаляване на нейното потребление. С „Енергийния спестовник“ можете да се запознаете тук http://www.cez.bg/bg/energien-spestovnik.html
  • Особено важни за ЧЕЗ са проектите за обследване за енергийна ефективност на детски градини и училища и подпомагането на ремонта и санирането им. По този начин компанията се старае да даде своя принос за по-икономичното и устойчиво използване на електроенергията.
  • През 2012 г. ЧЕЗ Електро България подкрепи европейското състезание за пестене на енергия в домакинствата „Климатична купа за граждани на Европа“ , което се координира в България от Софийска енергийна агенция „Софена“. Състезанието е един от европейските проекти по програма „ Интелигентна енергия Европа“ . Провежда се на национално и европейско ниво и има за цел да стимулира прилагането на енергоспестяващи мерки. За целите на състезанието е разработена специална софтуерна програма, в която всяко домакинство с регистрация въвежда данните от фактурата си за период от минимум 4 месеца и получава информация за тенденциите при своето електропотребление, както и съвети за неговото намаляване. Така, на базата на сравнителен подход, то има възможност да се мотивира да предлага енергоспестяващи мерки (поведенчески и инвестиционни) и да пести енергия и средства. А в глобален аспект предприемането на подобни действия допринася за намаляване на емисиите от въглероден диоксид.

Спорт и млади таланти

  • ЧЕЗ насърчава развитието на млади таланти и спортисти. През 2012 г. компанията подкрепи международен плувен турнир с участието на 420 деца от 30 клуба в България и организира две поредни години турнир по хокей за деца до 10-годишна възраст. ЧЕЗ подкрепя и състезатели по спортно ориентиране. Дружеството подкрепя и ежегодния велокрос, организиран от Az-deteto.bg.
  • Съвместно със сдружение “Духовно огледало” , ЧЕЗ провежда ежегодно и конкурс за деца таланти. Категориите, в които децата показват таланта си са три – литература, изобразителни и приложни изкуства и фотография. Освен парична награда, отличилите се творчески школи са поканени всяка година да вземат участие в Панорамата на детското творчество в Русе през м. май или на “Детска Аполония” в Созопол през септември, отново организирани от ЧЕЗ и „Духовно огледало” , където десетки деца показват уменията си в изобразителното изкуство, тъкането и керамиката.

Доброволчески програми

ЧЕЗ редовно провежда доброволчески акции, в които участват служители и топ мениджъри на компаниите в България. Като част от тези инициативи се реновират детските съоръжения в редица детски градини на територията, обслужвана от компанията. Подменят се крушки с енергоспестяващи, осветителни тела, почистват се дворове, провеждат се акции по набиране на детски дрешки и книжки, и др. Деца на служители на компанията подготвят картички и ги подаряват в домове за възрастни хора за големи български празници.

Подобряване на градската среда

По инициатива на ЧЕЗ бяха реновирани и преобразени част от електрическите табла по столичните улици ”Г. С. Раковски”, „Граф Игнатиев”, „Патриарх Евтимий“, „Московска“, бул. „Дондуков“ и др. Артистичната акция цели да подобри градската среда, като я направи по-атрактивна, модерна и уютна. В рамките на кампанията талантливи стрийт артисти превърнаха в произведения на изкуството общо 100 електрически табла, намиращи се в представителната част на София. Кампанията акцентира върху подобряване на градската среда и възпитаване на отговорно отношение към елементите й от страна на жителите на София. В бъдеще ЧЕЗ планира подобни акции и в други градове в Западна България.

Грижа за околната среда

  • ЧЕЗ следва постоянна екологична политика и през юли тя бе оценена за пореден път. „ЧЕЗ Разпределение България” АД получи трета награда за най-зелена компания в България в категорията „Енергетика и технологии” за 2012 г. Националният конкурс „Най-зелените компании в България”, организиран от b2b Media, отличава представителите на българския бизнес, реализирали най-успешните и устойчиви екологични практики през годината. ЧЕЗ Разпределение България спечели първо място в същата категория на конкурса за 2011 г. За компанията грижата за околната среда е реална възможност да се намалят разходите и да се инвестира в устойчиво развитие.
  • Като част от тази политика, през юни, мениджъри на ЧЕЗ в България засадиха 20 вечнозелени дръвчета в двора на ловешката детска градина „Радост”.
  • ЧЕЗ бе първата компания в България, която подкрепи маркирането на маршрути в Природен парк Витоша. В рамките на проекта бяха подменени общо 191 насочващи табели, освежена бе лятната маркировка, подменени и номерирани стълбове по зимната маркировка между в. Черни връх и х. Кумата. Поставените табели обозначават три от най-популярните маршрути в парка. Два от най-предпочитаните подстъпи към планината – от кварталите Драгалевци и Симеоново до хижа Алеко, вече разполагат с общо 132 нови насочващи табели. Други 59 маркират атрактивния маршрут от Златните мостове до Черни връх.
  • Освен, че се стремят да бъдат пример за обществото чрез различни доброволчески акции в областта на опазването на околната среда, компаниите от групата на ЧЕЗ в България предлагат и някои услуги като електронната фактура, с които насърчават своите клиенти да бъдат по-отговорни към опазването на природата. Заедно с безспорните си ползи за околната среда, електронната фактура е по-сигурната и по-удобна алтернатива на хартиения носител на месечната сметка за електроенергия.