MaxEurope

Корпоративен партньор

0 20

This is the heading​

0 20

This is the heading​

0 20

This is the heading​

0 20

This is the heading​

За MaxEurope

В Макс Европа разбираме, че технологичните иновации, качеството и развойната дейност са неделима част от конкурентоспособността на всяко дружество опериращо на международния пазар. Ние прилагаме все по-стриктни стандарти за качество на продукцията, за да предоставим на нашите клиенти технологично по-съвършени велосипеди и детски стоки, с отличителен дизайн за всяка марка от нашето семейство. Благодарение въвеждането на тази стратегия, ние сме уверени, че можем да предложим от най-високото европейско ниво.

Нашите марки:

Shockblaze
Ferrini
Sprint
Chipolino

История

Историята на Макс Европа започва през 1996 година, когато първият и най-голям член на семейството, Макском е основана като търговска фирма. Компанията продава велосипеди под марката „Sprint” и детски стоки под марката „Chipolino” и „Baby Max”. Компанията се разраства бързо и само след няколко години стартира собствено производство в Пловдив. Много скоро производството на велосипеди става по-голямо от нуждите на България и те намират свои клиенти в цяла Европа, където стават референт за стил, качество и надеждност.

Отделът, отговорен за „Chipolino” и „Baby Max” също се разраства и през 2007 година управлението на брандовете се поема от нова и самостоятелна компания, наречена Чиполино ЕООД. През същата година завършва и строителството на нова производствена база, най-голямата в страната.

През 2009 година Макском продължава с експанзията като придобива компанията Shockblaze, производител на велосипеди от Тревизо, Италия. Това обединение създава и нова марка велосипеди, Ferrini. Управлението на порасналото портфолио марки налага създаването на нова структура и така през 2010 година е създадена холдинговата структура Макс Европа.

Днес Макс Европа е сбъднатата мечта на своя основател, Максим Митков. Той продължава да управлява компанията, но сега идеите и ценностите на Макс Европа се споделят и от членовете на неговото семейство, които управляват дружества в състава си. Като семейна структура, холдингът полага много грижи за средата, в която работи и като свое мото за корпоративна социална отговорност е избрал думите на Уилям Форд-младши:

“Добрата компания предлага отлични продукти и услуги, а великата компания прави всичко това и се стреми да направи света едно по-добро място.”

Усилията на Макс Европа в тази насока са свързани с:

  • Постигане на съответствие с нормативните изисквания към нашите дейности, продукти и услуги с оглед въздействието им върху околната среда;
  • Непрекъснати инвестиции в подобрение на екологичната резултатност чрез намаляване замърсяването на атмосферния въздух и понижаване обема на генерираните отпадъци;
  • Въвеждане на съвременни технологии, добри производствени практики и природо-съобразни суровини и материали в производството;
  • Разработване и изпълнение на програми за управление на околната среда, с цел предотвратяване/ограничаване на замърсяването и непрекъснато подобряване на резултатността;
  • Стремеж към повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци, както и тяхното правилно обезвреждане и оползотворяване;
  • Изпълнение на политика по мотивиране на персонала и насърчаване на загриженост към околната среда.
  • Мониторинг и оценка на въздействието от дейността на фирмата върху околната среда и как въведените по-горе практики и стратегии допринасят за подобряване екологичността на производството;
  • Доброволчески инициативи с участието на служители на холдинга.