Какво е CSR?

КСО е концепция, която компаниите доброволно внедряват в своите бизнес стратегии, така че да покажат своята дългосрочна ангажираност към устойчивото развитие на своя бизнес и на обществото.
Корпоративна, защото се прави от компаниите; социална, защото има отношение към обществото, и отговорност, защото е проява на дългосрочна грижа за средата, в която се развива компанията.

Каква е ползата от CSR/КСО?

КСО изгражда един цялостен положителен образ на компанията в обществото, целящ да я отличи на пазара, особено от конкурентите.

Компанията става по-привлекателна както за служителите, които са по-мотивирани да работят, получават социални придобивки и чувстват, че са ценен кадър, така и за клиентите, които получават по-качествени продукти, съобразени със стандартите и екологичните изисквания.
В следствие на това компанията става по-конкурентоспособна, както и нараства нейното влияние сред обществото.
Така тя става и по-устойчива в кризистни ситуации, тък като не изневерява на принципите си, следва своята дългосрочна политика на развитие и задоволява нуждите на своите клиенти.
Пазарната стойност на компанията се повишава.
Проучванията показват позитивната връзка между КСО и фирмената ефективност от една страна и между КСО и репутацията на фирмата от друга.

Към кого е насочен CSR и по-конкретно CSR Bulgaria?

КСО може да е насочена към всички заинтересовани лица, към служителите във фирмата, към потребителите, към отделни групи в обществото: таланти, деца в неравностойно положение, артисти, възрастни хора, хора с репродуктивни проблеми, майки и пр. КСО в голяма степен се свързва и с грижа за заобикалящата ни среда – природата, градската среда, зелени площи, паркове и междублокови пространства.

Накратко казано КСО е насочено към конкретни хора, но и към заобокалящата ни среда, към обществото като цяло – стреми се да промени нещо към по-добро и това да бъде забелязано и оценено.

Аз давам доста пари за благотворителност и спонсорирам различни проекти, с какво CSR е по-различен?

КСО не е благотворителност, а инвестиция, тя не е и спонсорство, защото не е еднократен акт на подкрепа на дадена социална инициатива. КСО е дългосрочна концепция/политика, която компанията внедрява в своята бизнес стратегия. КСО е с определена насоченост, която самата компания решава да подеме и която най-добре отговаря на основната дейност, с която тя се занимава. КСО е серия от дейности и инциативи, не еднократна активност.
КСО е как правиш пари, а не какво правиш с тях, след като си ги спечелил!

КСО не е ли просто PR?

Вярно е, че КСО работи за имиджа на компанията в обществото, но също така има благотворно влияние и върху определена част от  общество и/ или околната среда– независимо дали говорим за служителите или клиентите на една фирма или за определена социална група хора, към които е отправена грижата.

Какво е CSR Bulgaria?

CSR Bulgaria е първата бизнес мрежа за корпоративна социална отговорност, която има за цел да свърже бизнеса и нестопанския сектор, като се стреми да изгради благоприятна среда за развитието на тези взаимоотношения и за развитието на отговорния бизнес.
Чрез своеобразния пакет от уникални услуги, които ние предлагаме се стремим да допринесем за максималната изгода от КСО и за двата сектора.

Защо е създаден CSR Bulgaria?

CSR Bulgaria беше създаден, за да откликне на нуждите на обществото и съответно на компаниите и организациите като част от това общество. Ние осъзнаваме нуждата от свързващо звено между двата сектора, както и един своеобразен коректив, който да следи и да работи за развитието на КСО в България.

Kакви са главните цели и мисията на CSR Bulgaria?

Мисията на CSR Bulgaria е да създава положителна синергия между нуждите и ресурсите на обществото и бизнеса. Целите на мрежата са да се популяризира КСО като една успешна инвестиция, да наложи бизнес модел, който е основан на устойчиво развитие, да предлага актуална и полезна информация в сферата на КСО от България и света, да се грижи за нуждите на своите партньори и да работи за благоденствието на обществото.

Какви ще са ползите ми да стана част от CSR Bulgaria?

CSR Bulgaria ви дава привилегията да сте част от едно общество, което следва един устойчив бизнес модел, основан на етичните принципи. Ние създадохме пакет от уникални по рода си услуги, с които се стремим да отговорим на нуждите на нашите партньори.
Нашата медия ще популяризира вашата дейност, ще посочи добрите практики и ще ви информира винаги за актуалните събития в сферата. CSR Zone е една своеобразна борса за проекти, където се срещат двете страни на сделката. Чрез CSR Academy и CSR Advisory вие получавате възможността да развивате своите познания в областта на КСО и да подобрите своята ефективност при изграждането и практическото прилагане на своята КСО политика.
А за да представим нагледно свършената през годината работа, ние подготвихме и CSR Book – ежегодно издание с най-значимите събития, проекти, обособени насоки и тенденции в сферата на КСО.

Какво трябва да направя, за да стана част от CSR Bulgaria?/Какви са условията и административните формалности, за да стана партньор?

Нужно е да сте юридическо лице – фирма или неправителствена организация и да имате активна дейност в сферата на КСО – например да пишете и осъществявате социални проекти (отнася се за НПО-тата) или да подкрепяте такива проекти (отнася се за компаниите) или искате да изградите КСО стратегия (остнася се за компаниите) и имате нужда от консултации и съвети.


Необходимо е да попълните регистрационна форма с информация за вашата компания/организация

Да внесете годишната такса – 550 евро за компании и 100 евро за неправителствени организации

Както и да подпишете договор, с който регламентираме нашите взаимоотношения.

Какво включва пакета услуги, които предлагате?/Какво получавам като партньор?

Като наш член вие получавате:


Достъп до CSR Zone – нашата електронната платформа за обмен на социални проекти, които са специално селектирани и отговарящи на критериите на бизнеса и обществото;

CSR Advisory - възможност да използвате нашите консултантски услуги в областта на КСО – когато имате въпроси относно някой конкретен проект или искате да се информирате за тенденциите в КСО сферата или пък искате да изградите своя КСО стратегия;

CSR Academy - Получавате достъп до специалните обучения, които ние организираме в областта на КСО;

CSR Portfolio - Специално за вас ще бъде изградено портфолио, което да обобщава и популяризира вашата КСО дейност, проектите, които сте реализирали;

Годишното издание CSR Book , съдържащо всичко, което сте реализирали през годината;

Ежемесечен бюлетин с най-важната информация и събития;

Достъп до CSR Media и възможност за отразяване и популяризиране на вашата КСО политика и дейност.

Какви са задълженията ми като партньор?

Нашето основно изискване към вас е ние да бъдем ваш основен медиен и социален партньор при осъщесвтяването на вашата КСО политика.

Аз съм дребен производител - защо да правя CSR?

Mалките фирми също могат съвсем успешно да обвържат своята дейност с обществена кауза, да се грижат за своите човешки ресурси и природата. Това би ги направило по-конкурентни и биха могли да се превърнат дори в основен фактор на регионално равнище.

Мога ли да изпращам проекти без да съм партньор?

Не. Когато публикуваме определен проект в CSR Zone, ние гарантираме неговата реализация. Ставайки партньор на CSR Bulgaria, всички компании и организации подписват договор и приемат определени условия, които гарантират сериозността и капацитета за реализация на подадените проекти. Като сериозна организация, не можем да си позволим да подкрепяме проекти и организации, за дейността и реализацията на които не сме сигурни. От друга страна достъпа до публикуване на проекти е част от ползите, които получават единствено партньорите на мрежата.

До какво имам достъп ако не съм партньор на CSR Bulgaria

Всеки, който посещава нашия сайт може да се информира за актуалните новини в сферата на КСО, за събитията, които се провеждат, да прочете за любопитни факти и практики в областта. Рубриката ни CSR за теб е създаде точно с тази цел – да бъде полезна и на всеки един посетител на сайта.

Ако съм физическо лице, мога ли да съм част от CSR Bulgaria?

Не можеш да станеш член, но можеш да дадеш своя принос като участваш в събитията, за които ние те информираме, можеш да станеш доброволец в някой проект или просто да изразяваш мнение по въпросите, които ние сме отразили или да даваш предложения за това, което ти искаш да видиш сред актуалните теми.

Steel Need Help?

The council is made up of four at-large councilors that represent the entire City, and nine district councilors that represent specific areas of the City.