Раждaнето на една идея

26.09.2009 г. в градинката пред хотел Рила, група студенти и приятели обсъждахме емоционално въпроса - по какъв е начина да мотивираме бизнеса да подкрепя по-активно каузи и социални инициативи в България. След няколко часа дискусия се роди основната идея и мисията на организацията.

Корпоративната социална отговорност (CSR)

Проучвайки най-правилната форма и език, които да се разбират ефективно и от страна на бизнеса и от нестопаския сектор открихме, че принципите за корпоративната социална отговорност са именно теорията, която ефективно обяснява взаимовръзката между  етиката в бизнеса и благоденствието на природата и обществото. 

CSR.BG - Порталът

30.09.2009 г.

Откривайки, че почти никой в България не е чувал за КСО, решихме, че първата ни и най-важна мисия трябва да е образователна. Взехме решението да разпространяваме знанието и ползите от КСО - корпоративното гражданство и устойчивото развитие, като ангажираме възможно най-широк кръг от хора в бизнеса, неправителствения, академичния, медийния и правителствения сектор. Така създадохме CSR.BG, полагайки основите на първия портал за социално отговорни бизнес практики в България.

Партньоства с университети

Стартирахме партньорства с най-големите български университети и започнахме да изнасяме открити лекции за Корпоративна Социална Отговорност. Паралелно с това гостувахме в дузина бакалавърски, магистърски и след-дипломни програми. Стартирахме активно застъпничество за включването на темите за КСО и устойчиво развитие в икономическите, управленски и бизнес дисциплини. 
За първите ни 5 години проведохме над 120 лекции и събития в СУ, УНСС, НБУ, ТУ, AUBG, ВУЗФ, МТМ, IUC и множество частни школи и образователни програми.

Партньорства с медии

Отчетохме, че медиите са един от основните образователни фактори в страната и стартирахме партньорства с различни електронни, печатни и ефирни медии. Насочеността на партньорствата беше в посока споделяне на възможно най-много новини и информация за каузи, НПО инициативи, социално отговорни проекти и практики. Създадохме "Етичен кодекс на Социално Отговорните Медии", който беше подписан от почти всички обществено значими медии в страната.

CSR Zone

С подкрепата на спонсори от софтуерния сектор, създадохме онлайн функционалност в CSR.BG, която активно свързва компании и неправителствени организации на база нужди, интереси и взаимна полза. Още през първата година от съществуването си "Зоната" успя да свърже НПО с над 30 проекта, които получиха подкрепа от корпоративния сектор.

CSR Бюлетин

През 2010г. стартирахме нашия месечен КСО бюлетин, който бързо достигна до над 2000 абонати от бизнеса, неправителствения сектор, медиите и правителството. 
Освен актуалните проекти и инициативи, в бюлетина споделяхме призиви за подкрепа, с информация относно нуждите на НПО организации и техните каузи, които всеки месец достигаха до потенциални спонсори и партньори.

CSR Мрежата

След юридическата регистрацията на организацията през 2010-та година, решихме, че най-логичният начин е да функционираме като мрежа на членски принцип. През първите няколко години успяхме да привлечем над 60 членски организации - бизнеси, медии, университети и неправителствени организации.