Biolife.bg

Медия

Зеленият портал biolife.bg е проект на b2b Madia. Онлайн журналът за здравословен и природосъобразен начин на живот е в синхрон със световните тенденции за бурно развитие на набиращите популярност „зелени сайтове”. Тази медия служи и като място за обмен на информация за различни каузи за опазване на околната среда.