EconomyNews.bg

Медия

EconomyNews.bg е уеб медия, която отхвърля журналистическото клише. Тя предлага икономическите новини от България и света, без които не може. Медията публикува приоритетно авторски текстове, като представя определени теми чрез интерактивни графики. ЕconomyNews.bg разказва за глобалните тенденции и помага на българския бизнес да стане световен. Медията изготвя персонални корпоративни проучвания за мениджъри и собственици на компании, обхващащи цялата сфера на даден сектор.