Publics.bg

Медия

Publics.bg е продукт на “Пъблик сървисис” ООД – компания, създадена през януари 2010 г. с мисия да развива знанията в областта на енергетиката, публичните и комуналните/ютилити услуги. Екипът на “Пъблик сървисис” е работил по различни проекти и продукти в областта на публичните услуги.
 
“Пъблик сървисис” ООД издава списанията “Ютилитис” и “Фасилитис” и работи съвместно със Средногорие Мед Индустриален Клъстер по списание Shared Values. Компанията е публикувала самостоятелно и с партньори и други издания: “Фасилити и пропърти мениджмънт каталог” (през 2011, 2012 и 2013 г.), Каталог “Енергийно обследване и сертифициране 2011”, специалното издание “Енергийна ефективност” на “Икономедиа” АД и др.
 
Екипът на компанията е с опит в областта на медиите, организирането и провеждането на обучения и събития, изследователски и консултантски проекти и др. в секторите енергетика, инфраструктура и публични услуги.