Мисията на CSR България е постигане на положителна синергия между нуждите и ресурсите на бизнеса и обществото.

Целите ни са:

  • Да популяризираме КСО, като стратегическа инвестиция чрез показване на най-добрите практики и ползи от нея.
  • Да систематизираме и разпространяваме най-актуалната и важна информация в сферата на КСО.
  • Да създадем и изградим ефективна и ползотворна за двете страни връзка между бизнеса и обществото.
  • Да работим за развитието и добрия имидж на нашите членове и партньори.
  • Да създадем благоприятна среда за създаване и реализиране на социални проекти и съдействаме за подкрепата им от бизнеса.
Визията ни:
  • Да наложим КСО модел, основан на устойчивото развитие и да стимулираме мислене и активно действие на бизнеса и обществото в тази насока.
  • Да изградим една стабилна социално отговорна бизнес среда в България, популяризирайки и прилагайки различните КСО политики и добри практики във всички сфери на бизнеса.