Мисията на CSR България е постигане на положителна синергия между нуждите и ресурсите на бизнеса и обществото.