AIESEC

Нестопанска организация

За AIESEC

AIESEC присъствa в 107 страни, има повече от 50 000 членове и над 60-годишна история и е най-голямата студентска организация в света, ръководена от и предназначена за млади хора с цел да направи връзката между бъдещите лидери и бизнеса. AIESEC София УНСС е първата локална секция на организацията в България, основана преди повече от 20 години. През това време тя изиграва важна роля в българското общество като организатор на редица значими проекти като „Единство в различията”, „Отговорният бизнес в действие”, „Дни на кариерата” и др.

Цели

В стремежа си да предоставим платформа за развитие на младите хора, ние им предлагаме възможности да участват в международни стажове, да поемат лидерски отговорности и да станат част от една глобална мрежа – източник на знание. Платформата на AIESEC позволява на всеки индивидуално да направлява и оформя личния и професионалния си опит чрез избор между множество достъпни възможности. Подходът на AIESEC за предоставяне на възможности за откриване и развитие на личния потенциал е част от AIESEC платформата и помага на младите хора да изградят в себе си желание и способност да оказват позитивно влияние върху обществото – това прави AIESEC различна организация. Нашият подход е базиран на 5 основни принципа:

• Поемане на активна роля

• Развиване на самоосъзнание и лична визия

• Повишаване на капацитета

• Изграждане на мрежа от контакти

• Предизвикване на гледната точка за света

Проекти

Международен проект, който дава възможност на стажанти от различни страни да преподават на ученици в българските гимназии. Проектът цели културен обмен, осигуряване на учениците на достъп до чужедестранен опит и изграждане на визия за корпоративния свят. В момента в столични гимназии тече 7-мото издание на проекта с основен фокус кариерно ориентиране.

Проекта е насочен към студентите и тяхното кариерно развитие. Тридневното събитие е планирано за 18, 19 и 20 март, и ще бъде фокусирано в три области: мениджмънт, корпоративна социална отговорност и технически предизвикателства. Първият ден от “Бизнесът в действие” включва презентации, дискусии и обучителни семинари на гостуващите фирми. В следващите два дни студентите ще имат възможност да поставят на изпитание професионалните си умения чрез решаването на реални бизнес казуси. Предложенията на различните екипи ще се разглеждат в последния ден от форума. Студентите с най-добри решения ще получат възможността да стажуват по специалността си в гостуващите фирми.