Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“

Нестопанска организация

За Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“

Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ е създадено през 2010 г. от родители на деца, болни от рак. Вписано е в ЦР на ЮЛНЦ за общественополезна дейност под №20101222006. От м. октомври 2012г. сдружението е пълноправен член на Международната конфедерация на организациите на родители на деца, болни от рак (ICCCPO), в която членуват организации от над 78 страни от целия свят.

Целта на Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“

Поставянето на тежката диагноза предизвиква огромен стрес, а самото лечение е продължително и тежко, както за самите деца така и за техните родители. По време на лечението, което продължава от 6 месеца до 3 години, а за някои и цял живот, децата не могат да посещават детска градина, училище и да се занимават с любимите си дейности – спорт, рисуване, балет и др. Липсват нормалните социални контакти.

Целта, която сме си поставили като родители, преминали през този ад, е да защитаваме правата на децата с онкохематологични заболявания, да подобрим социалната им адаптация по време на лечението и в последващия период, да осигурим помощ за децата и техните семейства за преодоляване на емоционалните последствия от болестта.

Вече втора година работим усилено по изпълнение на проект за изграждане на първия в България Национален възстановителен център за деца, болни от рак. Закупихме 5.4 декара земя, близо до София. Екип от архитекти и проектанти изработи напълно безвъзмездно проектите на центъра. От началото на м. август 2013г. имаме и разрешение за строеж.

На 15 февруари 2013г. в сградата на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ открихме Център за информиране, консултиране, подкрепа и работа с деца с онкохематологични заболявания. Така ние сме в непосредствена близост до децата, които се лекуват в момента и до техните родители. Центърът дава възможност на децата да се откъснат от болничната обстановка за няколко часа, да рисуват, да изработват сами красиви неща, да разговарят с психолог, да учат и да се почувстват отново пълноценни и значими.

Ракът в детска възраст не познава бариери: всяко дете, независимо от неговата раса, религия или страна на произход може да развие такова заболяване. Обединяването на родителите, професионалистите и съмишлениците ще доведе до постигането на една обща цел: да се гарантира, че ВСЯКО дете с такова заболяване ще получи възможно най-добрите грижи.