Фондация „Национален Алианс за работа с доброволци”

Нестопанска организация

За Фондация „Национален Алианс за работа с доброволци”

Фондация „Национален Алианс за работа с доброволци” е учредена в гр. Пловдив през 2000 г. като неправителствена организация с обществена полза. Към момента НАРД има над 35 центъра за работа с доброволци на територията на цялата страна.

Основните дейности на НАРД са насочени в:

– организирането на различни инициативи, въвличащи максимален брой хора от общността и популяризиращи ценностите на доброволчеството.
– Популяризирането на доброволчеството като форма на гражданско участие.
– Партнирането на местните власти в реализирането на местната социална и младежка политика
– Съдействие за законодателно уреждане на условията и формите за полагане на доброволен труд в България
– Развиване на социални услуги за превенция и реинтеграция за деца в риск и подкрепа на техните семейства
– Развиване на екипи за предоставяне на социални услуги с европейско качество и стандарти
– Повишаване на обществената информираност и чувствителност по проблемите на изоставянето и институционализациятаv – Създаване на модели за подкрепа на местни общински центрове за социални услуги за деца и семейства.

Постижения:
– През 2004 г. НАРД е награден от Областния Управител за цялостен принос в изграждането на гражданско общество в целия Пловдивски регион, както и е удостоен с награда „Най-добър проект 2006” от международно жури.
– До момента НАРД е изградил 7 Центъра за обществена подкрепа /ЦОП/ в Садово, Раковски, Сопот, Хисар, Кричим и Съединение и с. Ново село
– НАРД е създал първото по рода си в България „Социално предприятие – Учебно производствена кухня” в институция за деца лишени от родителска грижа.
– На 1 април 2013г. НАРД стартира кампания за набиране на средства за създаване на Ателие за трудова терапия за възрастни с умствена изостаналост през една от най-големите онлайн платформи за дарителство GlobalGiving.

Повече за НАРД научете на www.navabg.com