SOS Детски селища България

Нестопанска организация

Визия и ценности

Всяко дете има семейство и расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Всяко дете има семейство
Семейството е сърцевината на обществото. В едно семейство всяко дете е защитено и изпитва чувство на принадлежност към него. Тук детето научава ценности, споделя отговорности и формира връзки за цял живот. Семейната среда дава на децата солидна основа, върху която да изградят своя живот.

Всяко дете расте в среда на любов

Чрез любов и привързаност се лекуват емоционални рани и се изгражда доверие. Децата се научават да се доверяват и да вярват на себе си и на други. При наличие на увереност в себе си, всяко дете може да осъзнае и осъществи своя потенциал.

Всяко дете расте в среда на уважение

Гласът на всяко дете се чува и се възприема сериозно. Децата участват във взимането на решения, които влияят върху живота им и са направлявани да заемат водеща роля в собственото си развитие. Детето израства в среда на уважение и собствено достойнство като ценен член на своето семейство и общество.

Всяко дете расте в среда на сигурност
Децата са защитени от малтретиране, изоставяне и експлоатация и са закриляни по време на природни бедствия и война. Децата получават подслон, храна, медицински грижи и образование.
Това са основните изисквания за стабилно развитие на всички деца.

Мисията на проекта е повишаване на правната култура на обществото в България. “pravatami.bg: разкодираните закони“ е собственост на Сдружение “Департамент за правна култура”, ръководено от студенти по право Сайтът разкодира нормативната уредба като поставя читaтелите си в една конкретна житейска ситуация, разяснявайки му възникващите в нея права и задължения. Пример: „Правата ми при проверка на Пътна полиция.“

За Сдружение „SOS Детски селища България“

Сдружение „SOS Детски селища България“ е първата гражданска правозащитна организация в страната, която предоставя директна грижа за деца в риск. Започва дейността си в България от 1990 г. За първи път след демократичните промени Сдружението предоставя алтернатива на институционалната грижа за деца – грижа в SOS семейство.

Сдружение „SOS Детски селища България“ е част от голямото международно семейство SOS Детски селища, което от 1949 г. се грижи за близо 2,500,000 деца в 135 страни по света.

В продължение на повече от четвърт век Сдружение „SOS Детски селища България“ осигурява семейство и здравословна среда за развитие и израстване на деца, лишени от родителска грижа или в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите.

Основополагащ за дейността ни е подходът, фокусиран върху детето. Той предполага предоставяне на услуги или осигуряване на вид грижа, съобразени с най-добрия интерес на всяко едно дете.

Дейността на Сдружението е концентрирана в две програми “SOS Детско селище” – Програма София – Перник и Програма Велико Търново – Габрово – Трявна.

Сдружението осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на лишени от родителска грижа деца в SOS приемни семейства в София, Перник, Велико Търново, Габрово, Трявна и SOS младежките домове в София и Велико Търново. Същевременно SOS Детски селища България оказва действена помощ на деца, които са в риск от раздяла със своите семейства, чрез Програмите за подкрепа на семейството в София, Габрово, Велико Търново и Перник. Сдружението развива застъпнически дейности и инициативи в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето.

Сдружение „SOS Детски селища България“ работи основно с подкрепата и дарения от физически и юридически лица. Нашите дарители са специални приятели на децата, за които се грижим, тъй като стават съпричастни към нуждите им, вълнуват се от радостите и неволите по пътя на израстването им.

Ние и нашите дарители правим пъстрото детство възможно. Това, което ни обединява, е стремежът да осигурим ПЪЛЕН С ОБИЧ ДОМ ЗА ВСЯКО ДЕТЕ.

За повече информация посетете страницата ни: www.sosbg.org.