Български център за нестопанско право

Нестопанска организация

Фондация „Цветан Цанов“ е създадена с името на дванадесетгодишния Цветан, убит на 23.08.2011г. от един шестнадесетгодишен негов познат. Ние, неговите родителите, основахме фондацията с цел да работим в посока намаляване на агресията и насилието между децата в България и случването на подобни трагедии.

Фондация „Цветан Цанов” е юридическо лице с нестопанска цел, в обществена полза. Управлява се от Управителен съвет. Работим в партньорство с институции, общини, неправителствени организации и всеки, за когото сигурността и щастието на децата в България имат значение.

За нашите общи цели можете да прочетете повече на сайта на фондацията www.tzvetantzanov.com

Нашите конкретни цели:


1.Създаване на дневен център ” Базата ” в гр. София, район Подуяне.
2.Създаване и стартиране на интерактивен проект „GoTeen”, насочен към деца и тинейджъри.

Новини