CSR Bulgaria е първата българска специализиранa мрежа за Корпоративна социална отговорност (КСО). Като такава, ние се стремим към включване на бизнеса и нестопанския сектор в осъществяването на социално отговорни политики и изграждането на благоприятна среда за развитието и утвърждаването на КСО стратегии в България.

Успешното междусекторно партньорство изисква нов начин на мислене, иновативни подходи и практически промени. Ние предлагаме широк набор от възможности и услуги, както за фондации и нестопански организации, така и за партньорите ни от бизнес сектора.

csr-chlenstvo

Партньорството Ви със CSR Bulgaria е обвързано с изграждане на CSR Profile на Вашата организация. Партньорството Ви дава възможност да се възползвате и от редица ползи и предимства:

 • Изграждане и поддържане на положителен имидж на Вашата компания пред обществото
 • Популяризиране на Вашата дейност, опит, практики и политики в областта на КСО
 • Разширяване обхвата на въздействие и повишаване ефективността на Вашите КСО практики
 • Индивидуално консултиране при изграждане и развитие на политика и стратегия за КСО
 • Достъп до специално селектирани проекти, в които да инвестирате
 • Получаване на насоки за най-подходящ проект, съответстващ на Вашата стратегия за устойчив бизнес
 • Подготвяне на анализ на риска от реализирането на проект от CSR Zone, предвиждане ползите и обществения отзив за проекта, както и мониторинг
 • Достъп до обучения в сферата на КСО, сертифициране
 • Участия в събития и срещи по теми, свързани с КСО.
 • Получавате месечни бюлетини и информация
 • Популяризиране на Вашата дейност, опит и практики
 • Изграждане и поддържане на положителен имидж на Вашата организация пред обществото и бизнес сектора
 • Посредничество за намиране на инвеститори и финансиране на проекти
 • Участия в събития и срещи по теми, свързани с КСО
 • Информация за тенденциите за развитието на областта на КСО
 • Оценка на рискa по проекти и напътствия при планирането и управлението
 • Получаване на практически напътствия за най-успешните практики и методи за формиране и презентиране на проект, както и за цялостното провеждане на социално отговорни политики
 • Достъп до консултантски услуги и индивидуални планове за развитие
 • Възможност за участие в различни типове обучения в областта на социалните дейности
 • Получаване на месечен бюлетин

Партньорство с мрежата CSR Bulgaria може да осъществи всяко юридическо лице, регистрирано на територията на Европейския съюз, което споделя целите на мрежата и средствата за тяхното постигане, следва етичния кодекс на CSR Bulgaria и внася редовно годишната такса.

За осъществяването на партньорство са необходими:

 • Подписан “Етичен кодекс на CSR Bulgaria”
 • Заплащане на годишна такса:
  • от 550 евро до цена по договаряне (в зависимост от броя на служителите) за компании и бизнес организации
  • 100 евро за нестопански организации и фондации

За да заявите желанието си да станете наш партньор или при нужда от повече информация можете да се свържете с нас по всяко време.

  CSR Bulgaria е първата българска специализиранa мрежа за Корпоративна социална отговорност (КСО). Като такава, ние се стремим към включване на бизнеса и нестопанския сектор в осъществяването на социално отговорни политики и изграждането на благоприятна среда за развитието и утвърждаването на КСО стратегии в България.

  Успешното междусекторно партньорство изисква нов начин на мислене, иновативни подходи и практически промени. Ние предлагаме широк набор от възможности и услуги, както за фондации и нестопански организации, така и за партньорите ни от бизнес сектора. Партньорството Ви със CSR Bulgaria е обвързано с изграждане на CSR Profile на Вашата организация. Партньорството Ви дава възможност да се възползвате и от редица ползи и предимства:
  Kомпании и Бизнес Организации:  
  • Изграждане и поддържане на положителен имидж на Вашата компания пред обществото
  • Популяризиране на Вашата дейност, опит, практики и политики в областта на КСО
  • Разширяване обхвата на въздействие и повишаване ефективността на Вашите КСО практики
  • Индивидуално консултиране при изграждане и развитие на политика и стратегия за КСО
  • Достъп до специално селектирани проекти, в които да инвестирате
  • Получаване на насоки за най-подходящ проект, съответстващ на Вашата стратегия за устойчив бизнес
  • Подготвяне на анализ на риска от реализирането на проект от CSR Zone, предвиждане ползите и обществения отзив за проекта, както и мониторинг
  • Достъп до обучения в сферата на КСО, сертифициране
  • Участия в събития и срещи по теми, свързани с КСО.
  • Получавате месечни бюлетини и информация
  Нестопански организации и Фондации:
  • Популяризиране на Вашата дейност, опит и практики
  • Изграждане и поддържане на положителен имидж на Вашата организация пред обществото и бизнес сектора
  • Посредничество за намиране на инвеститори и финансиране на проекти
  • Участия в събития и срещи по теми, свързани с КСО
  • Информация за тенденциите за развитието на областта на КСО
  • Оценка на рискa по проекти и напътствия при планирането и управлението
  • Получаване на практически напътствия за най-успешните практики и методи за формиране и презентиране на проект, както и за цялостното провеждане на социално отговорни политики
  • Достъп до консултантски услуги и индивидуални планове за развитие
  • Възможност за участие в различни типове обучения в областта на социалните дейности
  • Получаване на месечен бюлетин
  Партньорство с мрежата CSR Bulgaria може да осъществи всяко юридическо лице, регистрирано на територията на Европейския съюз, което споделя целите на мрежата и средствата за тяхното постигане, следва етичния кодекс на CSR Bulgaria и внася редовно годишната такса. За осъществяването на партньорство са необходими:
  • Подписан “Етичен кодекс на CSR Bulgaria”
  • Заплащане на годишна такса:
   • от 550 евро до цена по договаряне (в зависимост от броя на служителите) за компании и бизнес организации
   • 100 евро за нестопански организации и фондации
  За да заявите желанието си да станете наш партньор или при нужда от повече информация можете да се свържете с нас по всяко време. Моля, обърнете се към секция Контакти.