CSR Bulgaria е първата българска специализиранa мрежа за Корпоративна социална отговорност (КСО). Като такава ние се стремим към включване на бизнеса и нестопанския сектор в осъществяването на социално отговорни политики и изграждане на благоприятна среда за развитието и утвърждаването на КСО стратегии в България.

Успешното междусекторно партньорство изисква нов начин на мислене, иновативни подходи и практически промени. Ние предлагаме широк набор от възможности и услуги, както за фондации и нестопански организации, така и за партньорите ни от бизнес сектора.