Microsoft насърчава хората по света да се отнасят с уважение онлайн

Компанията е поела ангажимент да развива онлайн услуги и общности, където хората се чувстват в безопасност Този месец отбелязахмемеждународния „Ден за безопасен интернет“ (Safer Internet Day – SID). Започнал през 2004 г. по инициатива на...