Екипът на CSR Bulgaria ще се радва да се свържете с нас!

Теодора Иванова-Вълева

Директор партньорства
theodora @ csr.bg

Радостина Славкова

Директор партньорства с нестопанския сектор
+359 899 670 416
radostina @ csr.bg

Десислава Тодорова
Главен редактор и Директор развитие
+359 883 312 684
dessislava @ csr.bg

Борис Колев

Изпълнителен директор
boris @ csr.bg