CSR.bg - порталът за корпоративна социална отговорност Научете повече SEE
DO
GET
MORE
Инвестицията в човешкия капитал е с най-голяма възвръщаемост Вижте повече Етиката е новата конкурентна среда Вижте повече

Общество

околна среда

Знание и образование

Човешки капитал и труд

Маркетинг свързан с кауза

За нас

Корпоративната социална отговорност (КСО) е един от стълбовете на съвременното и проспериращо общество. Ние вярваме, че всеки бизнес може да намери своята кауза и да допринесе в различна сфера от обществения живот.

Партньори

Развитие на КСО

Развитие

Концепцията за Корпоративна социална отговорност (КСО) възниква в Съединените щати през 60-те години на ХХ в. в резултат на дебати за социалното поведение на многонационалните корпорации.

Ползи

Положителното влияние, което оказва корпоративната социална отговорност(КСО) върху бизнеса и обществото, е безспорно. За да се генерират възможно най-много ползи и печалба и за двете страни, е необходимо да се обърне внимание на следните видове дейности...

Дефиниции

КСО е концепция, която компаниите доброволно приемат и внедряват в своите бизнес стратегии, така че да покажат своята дългосрочна ангажираност към устойчивото развитие на бизнеса, обществото и околната среда.

Цитати на минутата

Бюлетин