Solvay Sodi

Корпоративен партньор

0 20

This is the heading​

0 10

This is the heading​

0 15

This is the heading​

0 15

This is the heading​

За Salvey Sodi

Солвей Соди е част от химическия сектор на СОЛВЕЙ – водещ световен производител на основни химически продукти като калцинирана сода, сода каустик, водороден прекис и специални химически продукти като флуорирани продукти, ултра-фини пълнители, барий и стронций с висока чистота (www.solvaychemicals.com).

Солвей Соди е част от групата СОЛВЕЙ – лидер в иновациите и устойчивите иновативни практики. Един от най-значимите проекти на СОЛВЕЙ е създаването на Solar Impulse (Солар Импулс), самолет проектиран да лети със слънчева енергия, без да използва гориво и да причинява вредни емисии. Solar Impulse е единственият “слънчев” самолет в света, като още от 2004 г. СОЛВЕЙ е водещ технологичен партньор и главен спонсор на проекта, и го подкрепя, предоставяйки опита на своите инженери с 11 продукта, с около 20 приложения и с общо над 6000 части.

История на компанията

Солвей Соди АД е едно от най-големите индустриални предприятия в България, с дълбоки корени и традиции във Варненска област от приватизацията му през 1997 г. Той е най-големият содов завод в България и Европа за синтетично производство на калцинирана сода и най-големият европейски завод на СОЛВЕЙ с номинален капацитет от 1,5 милиона тона годишно, един от най-големите инвеститори в България, осигуряващ 1% от националния износ. Основни продукти на компанията са: Na2CO3 – калцинирана сода (лека и тежка) и NaHCO3 – сода бикарбонат. Нейни акционери са СОЛВЕЙ и ШИШЕДЖАМ. Филиали на Солвей Соди АД са Девен АД (топлоелектрическата централа в гр. Девня), Провадсол ЕАД (сондажи за разсол в Провадия), Девня Варовик АД (кариера за варовик в Девненската долина).

КСО стратегия на Солвей Соди

Според принципите на нашата КСО стратегия ние работим в тясно сътрудничество с местните администрации за управление на съвместни проекти в областта на образованието, културата и здравеопазването. Активно подкрепяме социалните заведения, училища, университети и болници в региона.

Главна цел на политиката на Солвей Соди по околна среда е непрекъснато подобряване опазването на околната среда чрез:

  • контролирано управление на природните ресурси
  • ограничаване нивото на емисиите в атмосферата, водите, почвите
  • намаляване на отпадъците

Ценности на Солвей Соди

Служителите са най-ценният капитал на дружеството. Директно заетите квалифицирани специалисти са 640, а служителите на подизпълнителите, работещи на територията на Солвей Соди и филиали са над 1000 души.

Солвей Соди има амбицията да бъде лидер в устойчивата химическа промишленост и да управлява дейността си в дух на добро сътрудничество с обществото, с грижа за околната среда, здравето и безопасността на служителите си.