Akademika.bg

Медия

Младежкият образователен портал Akademika.bg е единствената българска медия за образование. Той предлага актуална информация, която ежедневно се обновява със собствени репортажи и илюстрации. Неговата основна тематика е свързана с образование, наука и култура. Предлага също така информация за финансирането на тези области, за кариерно израстване, технологии, европейски и световни практики в тези области.
 
Akademika.bg присъства ежедневно в социалните мрежи. Порталът е изключително популярен със своята кампания за правилно писане „Бъди грамотен“. Той организира и едновременното рецитиране на „Аз съм българче“ на 1-ви юни, Зелена олимпиада, Екомеждучасие и Форум „Зелена икономика и образование“.