Region.bg

Медия

Region.bg е единствена по рода си online медия в България, тя e сцена на всички новини и истории от българска провинция. Сайтът на регионите има за цел да изтрие негативното клише, надвиснало от години над родните общини, като забравено от Бога място, и разказва за потенциала им.

Region.bg събира на едно място новините от малки и големи общини, защото там се случват най-интересните неща – от бизнеса до културата.