Тук-Там

Нестопанска организация

За Тук-Там

Тук-Там е сдружение с нестопанска цел за българи с образование и опит в чужбина, които вярват в България

С какво се занимават Тук-Там

1. Помагаме на млади българи да намерят възможности за образование в чужбина (чрез проект за академично и кариерно ориентиране на ученици и студенти)

2. Помагаме на приетите в чужбина студенти да се адаптират по-добре на място (чрез мрежа от посланици в редица градове в Европа и света)

3. Информираме български студенти в чужбина за възможностите в България (чрез форум Кариера в България. Защо не? и информационни материали)

4. Създаваме добра среда за развитие в България на завърнали се българи от чужбина (чрез организиране на различни социални и networking събития)

През 2012 г. на петото издание на форума под патронажа на президента на Република България се записаха 1140 кандидати, а още над 100 се регистрираха за участие на място. Общо 51 изложители се включиха в на форума.

Над 77% от участниците на форум Кариера в България: Защо не? са намерили работодател, който харесват, а 94% от фирмите изложителите са намерили подходящи кандидати. Едва 32% обаче са намерили подходяща свободна работна позиция. На въпроса дали ще се върнат в България, 18% от участниците отговарят категорично да, 56% са се върнали, 25% се колебаят, а едва 1% от анкетираните са заявили, че не смятат да се връщат в родината.

Кариера в България

Контакти

Повече информация за нашата дейност можете да намерите на страницата ни http://www.tuk- tam.bg  или Facebook страницата ни: https://www.facebook.com/tuktam