Microsoft насърчава хората по света да се отнасят с уважение онлайн

Компанията е поела ангажимент да развива онлайн услуги и общности, където хората се чувстват в безопасност Този месец отбелязахмемеждународния „Ден за безопасен интернет“ (Safer Internet Day – SID). Започнал през 2004 г. по инициатива на...

Microsoft и образованието

Майкрософт България в партньорство с Министерството на образованието и науката и регионалните инспекторати по образованието провежда обучителни семинари за начални учители. Обучението е в рамките на програмата „Партньори в познанието” на...

Майкрософт България обединява ученици от цялата страна в първия „Манифест за безопасен интернет”

Млади хора от Детския съвет към ДАЗД, младежката организация Български детски и младежки парламент (БДМП) и множество гимназии ще провокират връстниците си по темата за виртуалната безопасност   Майкрософт обяви онлайн платформата си „НетАларма”,...