Българска компания предостави на УНСС лиценз за използване на ERP система

  През есенния семестър на учебната 2010/2011 г. студентите от специалност “Икономика и управление на съобщенията” в Университета за Национално и Световно Стопанство (УНСС) за първи път получиха възможност да използват в обучението си...

Безплатни профилактични ехографски прегледи за служителите от УНСС

  Продължава приетата през 2008 г. инициатива за инвестиция в здравето на работниците и служителите, като основен фактор за развитието и успеха на УНСС. За целта и тази година работодателят ще осигури безплатни профилактични ехографски прегледи...