Проекти и кампании

“История с велосипед” от Ралица Найденова

Кадър от “Пощенска кутия за приказки”: Разказът прочете Мария Андонова от БНТ

Талантът обича всяко дете

Академия Юнити и фондация „За Нашите Деца“ стартират съвместен проект „Талантът обича всяко дете“, който ще даде възможност на уязвими деца в затруднено положение да открият твореца в себе си и да развиват своите комуникативни умения. Проектът...

Инициатива „Да бъдем заедно“ 2014

През 2013 /2014 година, екипът на Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания започна инициатива „ Да бъдем заедно“, която е насочена към децата с бъбречни заболявания извън болничните заведения и техните родители, на територията на град...

“Breadbuilding – иновация в тиймбилдинг и коучинг обучения като CSR стратегия”

Бред-билдинг (Breadbuilding) е иновативна услуга, която е част от проектите на Мрежа Хлебни Къщи в сферата на корпоративните обучения по меки умения, коучинг, лидерство, екипност и делегиране. Обучението е базирано на преминаване през фазите на...

Проект “Гордея се с труда на моите родители”

Проектът “Гордея се с труда на моите родители” запознава децата на възраст от 6 до 14 години с професиите на техните родители.   Проектът е на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. В пилотното издание се включват 12...

Инициатива „Да бъдем заедно“

Децата с тежки бъбречни увреждания или с бъбречна недостатъчност са пациенти на болничните заведения още в ранна детска възраст. В продължение на седмици, месеци и години те са подложени на оперативни интервенции, жизненоважни манипулации или на...

Национална кампания на Каритас – “Защото сме хора!”

“Защото сме хора!” – Помогни на самотен и болен възрастен човек да получи грижа и разбиране в своя домНационална кампания на “Каритас”Те са Възрастни хора. Болни и самотни. С ниски и недостатъчни доходи. Неможещи да...

Работилница за сапуни на ФСПВ

Проект „Работилница за сапуни” цели да ангажира младежи в неравностойно социално положение с продуктивна дейност и да генерира средства за тяхната издръжка в програма „Дом възможност”.Младежите изработват ръчно сапунчета, които са...

Те ще променят твоето бъдеще, ако ти промениш тяхното

SOS Детски селища България стартира кампания за набиране на дарения за гарантиране правото на образованиеПредставете си света след 20 години. Група учени и инженери са направили открития, които напълно са променили живота на планетата....

Европейска инициатива: „Do the right mix”

Кампанията „Do the right mix – Придвижвай се разумно” Европейската инициатива „Do the right mix” е тригодишна кампания за устойчива градска мобилност на Европейската комисия, която води началото си от юни 2012 година. Целта й е да...

Проект „Лаборатория по предизвикателства”

Проектът беше представен на 04.06.2013г. Одобрен е от студенти и председатели на студентските съвети, Министъра на образованието и науката – проф. д-р Анелия Клисарова и представители на фирми и организации. Крайният срок за регистрация за...

Дневен център за обучение в трудови умения на хора с интелектуални затруднения

Лого {CBImageScale field: Upload_picture; width: 80; background-color: #ffffff; open: true;} Място гр. София Описание на проекта Дневния център се намира в гр. София, кв. „Гоце Делчев“, ул....