Фондация за децата в риск по света се включва в дарителската кампания “Избери, за да помогнеш”

За шеста поредна година Райфайзенбанк стартира дарителската кампания “Избери, за да помогнеш” с нови 25 общественозначими проекти в областите здравеопазване, социална сфера, култура и образование, и опазване на околната среда. Традиционно,...

Фондация за децата в риск по света представи добри практики на Годишната среща на НМД

По време на Годишната среща на Национална мрежа за децата в Сливен от 19 до 21 юни бе представен проектът на Фондация за децата в риск по света “Библиотека на играчките”. Национална мрежа за децата включва понастоящем над 120...

“Библиотека на играчките” отвори врати в София

  В началото на месец май беше открита първата в София „Библиотека на играчките” в Комплекса за социални услуги за деца и семейства на Фондация Асоциация Анимус. Библиотеката на играчките дава възможност на деца на възраст между 0 и 4 години да...

„Фондация за децата в риск по света” (WWO) откри три нови Библиотеки на играчките в България с финансовата подкрепа на Dundee Precious Metals Inc

„През декември 2013г. програмният екип на Фондацията пристигна за откриване на Библиотеки на играчките в Семейно-консултативните центрове в Шумен, Нови Пазар и Велики Преслав” – Емилия Кърджилова, Изпълнителен директор на Фондация за децата в...

WWО съвместно с бизнеса открива Библиотеки на играчките в три центъра за семейно консултиране

Фондация за децата в риск по света (WWO) и Dundee Precious Metals си партнират, за да предоставят услуги за ранна интервенция в помощ на деца в три общности в България. WWO работи в България от 2004 г. и се заема с проблеми като изграждането на...

Да даваш най-доброто от себе си

  Представяме ви интервю с Емилия Кърджилова, Старши Програмен Директор във Фондация за децата в риск по света Емилия Кърджилова притежава Магистърски степени по психология и по Управление и развитие на човешките ресурси. Специализирала е...

Варна – домакин на обучение за специалисти, работещи с деца със специални потребности

Фондация за децата в риск по света /Worldwide Orphans Foundation (WWO)/ организира четиридневно обучение за специалисти, които работят с деца със специални потребности от 1 до 4 октомври 2013г. във Варна. Целта на обучението бе да представи...

Обучение в терапия Бобат за психомоторно стимулиране

Фондация за децата в риск по света /Worldwide Orphans Foundation (WWO)/ организира четиридневно обучение през октомври за специалисти, които работят с деца със специални потребности. Целта на обучението е да представи най-добрите практически и...

Библиотека на играчките

“Библиотека на играчките” е дългогодишен проект на Фондация за децата в риск по света (Worldwide Orphan’s Foundation (WWO) Чрез универсалната концепция на играта, WWO има за цел да предостави на всички деца в риск в България, за които...