Danone Info

КСО Доклади

Sustainability Report Danone 2012                                                        Sustainability Report Danone 2011

Сертификати на Danone

Сертификати на Danone:

КСО Стратегия на Danone

Можем да разделим нашата социално отговорна практика най-общо на две – външни проекти и такива, насочени към служителите ни. Към 01.01.2013 г. проектите върху които работим активно и са насочени към външни за компанията публики са: „Данониада“...

Политика по качество, безопасност на храни и околна среда на Danone

Като част от Груп Данон, “Данон Сердика” АД има формализирана политика по околна среда от 2004 г., когато се сертифицира по международен стандарт за системи на управление на околната среда ISO 14001. Усилията на компанията в насока...

Дарения на Danone

През годините „Данон Сердика“ е предоставяла безвъзмездно свои продукти в подкрепа на различни организации и проекти. Винаги сме работили с шорока мрежа от контакти – инвалидни дружества, домове за деца, социални кухни и др. Освен в чисто...

История на компанията

Още през 1972 г. Груп Данон се ангажира с т.нар. “двоен модел” на управление на бизнеса – той съчетава ползата за бизнеса (икономическата) с тази за обществото (социалната). В основата му заляга убеждението, че успешният бизнес върви ръка...