Фондация “ЗАЕДНО – общуване за подкрепа и развитие”

Нестопанска организация

За Фондация “ЗАЕДНО – общуване за подкрепа и развитие”

Фондация “ЗАЕДНО – общуване за подкрепа и развитие” (ЗАЕДНО) е българска, неправителствена, нестопанска и неполитическа организация, регистрирана през 2005г. и работеща в обществена полза. МИСИЯТА на ЗАЕДНО е да подкрепя хармоничното израстване на личността и устойчивото развитие на общностите.

Цели

Нашите усилия са насочени към децата, младите хора и техните общности със специален фокус към живеещите във високо рискова социална, икономическа или крайно изолирана географска среда. ЗАЕДНО работим за изграждане на Солидарни общности, чрез които се развива скрития потенциал на хората и тяхната способност самостоятелно, свободно и съвместно да разрешават проблемите на ежедневието си по един позитивен начин. ЗАЕДНО въвеждаме алтернативни социални практики за позитивна промяна на личността и обществото ни чрез: изграждане на лесни за самостоятелна работа динамични уеб сайтове и виртуални кампании за мобилизация на граждански инициативи организиране на доброволчески акции и правозащитни кампании образователни и социални проектиконсултации и подкрепа при изграждане на мрежи за взаимна подкрепа.

ЗАЕДНО създадохме:

  • Тренинг зона “ЗАЕДНО” – www.zaedno.net
  • Кампания: Солидарно земеделие – www.solidarno.com
  • Приключенска еко-пътека “Пътят на Сърцето” – www.borovo.info
  • Виртуална мрежа за младежка активност – www.youthbg.net
  • СЕЛМИРА: ресурси за младежка активност – www.selmira.net

За повече информация посетете страницата ни: www.zaedno.net